Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

DOBÓR I PRZYSTOSOWANIE STANOWISK PRACY DO MOŻLIWOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO


Warszawa, 17 września 2002
Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy