Wypadki
WYPADKI W SZKOLE

 

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół i placówek - rodzaj uszkodzenia ciała

 

Uszkodzenie ciała to naruszenie integralności fizycznej człowieka, polegające na uszczerbku narządu, tkanki lub większego obszaru ciała przez działanie czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego itp. Dzieci i młodzież są na to szczególnie narażone. W tabeli 7 (.1 i .2). i 8 (.1 i .2). przedstawiono dane dotyczące rodzajów uszkodzenia ciała występujących wśród osób będących pod opieką szkół i placówek. Najczęściej dotyczy to kończyn, co spowodowane jest tym, że wypadki na ogół zdarzają się w czasie przemieszczania się po terenie (budynku) szkoły (placówki).

 

Tabela 7.1 Wypadki wg rodzaju uszkodzenia ciała w roku szkolnym 2012/13-2013/14

 

Rodzaj uszkodze­nia ciała Rodzaj wypadku
rok szkolny
2012/2013
rok szkolny
2013/2014
śmiertelny ciężki inny razem śmiertelny ciężki inny razem
Zwichnięcia i skręcenia 1 31 2596 25228 9 17 25152 25178
Złamania 2 97 17894 17993 15 65 17872 17952
Stłuczenia, zmiażdżenia 2 23 11926 11951 10 4 12134 12148
Inne 4 13 7984 8001 8 9 8262 8279
Rany zewnętrzne, rozerwania 2 21 5579 5602 1 11 5529 5541
Urazy we­wnętrzne 1 27 2293 2321 1 25 2115 2141
Oparzenia 0 0 200 200 0 0 192 192
Utrata części ciała 0 4 107 111 0 5 112 117
Zatrucia 0 8 56 64 0 0 56 56

 

Tabela 7.2 Wypadki wg rodzaju uszkodzenia ciała w roku szkolnym 2014/15-2015/16

 

Rodzaj uszkodze­nia ciała Rodzaj wypadku
rok szkolny
2014/2015

rok szkolny

2015/2016

śmiertelny ciężki inny razem śmiertelny ciężki inny razem
Zwichnięcia i skręcenia 2 18 25002 25022 0 19 22477 22496
Złamania 2 79 17993 18074 1 86 16752 16839
Stłuczenia, zmiażdżenia 1 4 11696 11701 1 7 10636 10644
Inne 1 15 8401 8417 3 2 7805 7810
Rany zewnętrzne, rozerwania 0 9 5386 5395 0 10 5243 5253
Urazy we­wnętrzne 3 29 2055 2086 0 22 1874 1896
Oparzenia 1 2 212 215 0 1 172 173
Utrata części ciała 0 1 92 93 0 3 75 78
Zatrucia 0 5 66 71 0 1 51 52

 

Źródło: Oprac. własne na podst. Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013 - wg stanu na 30 września 2013, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/2014 wg SIO stan na 30 września 2014, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015 wg SIO stan na 30 września 2015, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30 września 2016 r. https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/

 

Tabela 8.1 Wypadki według części ciała w roku szkolnym 2012/13-2013/14

 

Część ciała

 

Rodzaj wypadku

rok szkolny
2012/2013
rok szkolny
2013/2014
śmiertelny ciężki inny razem śmiertelny ciężki inny razem
Kończyny 5 136 56367 56508 32 87 56400 56519
Głowa 3 50 9023 9076 4 21 9028 9053
Inna 2 13 3492 3507 7 11 3593 3611
Tułów 1 22 1701 1724 1 14 1791 1806
Oczy 1 3 652 656 0 3 612 615

Źródło: jak w tab. 7.

 

Tabela 8.2 Wypadki według części ciała w roku szkolnym 2014/15-2015/16

 

Część ciała  

Rodzaj wypadku

rok szkolny
2014/2015
rok szkolny
2015/2016
śmiertelny ciężki inny razem śmiertelny ciężki inny razem
Kończyny 6 93 55704 55803 2 97 50408 50507
Głowa 3 32 9116 9151 0 25 8901 8926
Inna 1 13 3628 3642 3 13 3581 3597
Tułów 0 21 1837 1858 0 12 1668 1680
Oczy 0 3 618 621 0 4 527 531

Źródło: jak w tab. 7.