ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA

 

ODZIEŻ  OSTRZEGAWCZA  -  NOWE WYMAGANIA (2013)

 

Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku.

Odzież ostrzegawcza należąca do środków ochrony indywidualnej powinna spełniać wymagania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z nią normy przedstawiającej wymagania wobec tego typu odzieży. W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastępującej PN-EN 47l:2003+A1:2007. Dotyczą one głównie konstrukcji odzieży, wymagań wobec materiałów fluorescencyjnych, materiałów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji użytkowania oraz doboru odzieży ostrzegawczej.

Słowa kluczowe: środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież ostrzegawcza

 

Autor:  mgr inż. KRZYSZTOF ŁĘŻAK
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Kontakt:
krlez@ciop.lodz.pl
Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 6/2015, s. 20-24