BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM
 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ROLNICTWIE


O czym należy wiedzieć
i pamiętać


Praca w rolnictwie indywidualnym znacząco różni się od produkcji przemysłowej. Charakteryzuje się sezonowością i wiąże się z częstymi zmianami rodzaju czynności wykonywanych przez pracownika oraz warunków ich wykonywania. Pracownik jest zatem narażony na wiele zróżnicowanych niebezpiecznych czynników występujących podczas pracy - od mechanicznych (z elektrycznymi włącznie), poprzez termiczne, hałas i drgania po pyłowe i chemiczne. Liczba wypadków przy pracy stale utrzymuje się też na bardzo wysokim poziemie. Wg danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w  latach 2003 - 2016 zgłoszono podane w tabeli poniżej liczby wypadków przy pracy rolniczej, z czego wypłacono odszkodowania w liczbie podanej w kolumnie "Liczba wypłaconych odszkodowań". 

 

Rok

Liczba zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej
do KRUS

Liczba wypłaconych odszkodowań

2016

19110*

13662*

2015

20154

14380

2014

21939

15649

2013

23374

15806

2012

24008

16537

2011

25772

16574

2010

26305

16897

2009

26950

17620

2008

27722

17956

2007

29363

18723

2006

32564

20651

2005

33556

20869

2004

42060

28033

2003

52556

31666

               *Dane wg komunikatu wstępnego KRUS za rok 2016

 

Pomimo, że liczba wypadków z roku na rok spada - statystyki wypadkowe alarmują, iż częstą przyczyną wypadków przy pracy rolniczej są zaniedbania i niedopatrzenia, które przy odpowiedniej wiedzy można byłoby wyeliminować.