KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY


O czym należy wiedzieć i pamiętać ?


Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:

  • intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie,
  • długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg,
  • zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.


Jeżeli:

  • odczuwasz po pracy bóle głowy, dolegliwości oczu (pieczenie, łzawienie itp.) - zwróć szczególną uwagę na oświetlenie pomieszczenia i dokumentów, kontrasty i odbicia na ekranie, odległość i kąt, pod jakim obserwujesz ekran komputera,
  • odczuwasz bóle pleców, kręgosłupa, drętwienie nóg - zwróć uwagę na swoje stanowisko, zwłaszcza na wysokość siedziska, odchylenie oparcia oraz podnóżek,
  • odczuwasz napięcie psychiczne, zmęczenie - zwróć uwagę na organizację swojej pracy, tempo, presję czasu, stosunki w zespole.

 

Aby zmniejszyć uciążliwość pracy, należy:

 

krok 1

 • przejrzeć trójkolorową listę kontrolną; służy ona do określenia problemu, jego analizy i oceny według załączonego klucza,
 • przejrzeć rysunki, które pokazują prawidłowe rozwiązania (nieprawidłowe - przekreślone),

krok 2

 • sprawdzić swoje stanowisko i organizację pracy, porównać z proponowanymi rozwiązaniami,

krok 3

 • poprawić wszystkie elementy stanowiska i organizacji możliwe do zmiany we własnym zakresie,
 • zgłosić przełożonemu problemy, których nie można rozwiązać samemu.

 

Klucz do oceny ergonomicznej

 

Warunki pracy są do zaakceptowania Warunki pracy nie są optymalne Warunki pracy są nieodpowiednie

Obciążenie w zakresie analizowanego czynnika nie powinno powodować dyskomfortu, nadmiernego zmęczenia, stresu.
Nie ma potrzeby zmian.
Obciążenie w zakresie uciążliwego czynnika może powodować nadmierne zmęczenie i stres.
Potrzebna jest analiza, ocena problemu i poprawa, zwłaszcza w zakresie regulacji wysokości siedziska, oświetlenia, tempa pracy, częstości i czasu trwania czynności oraz przerw w pracy.
Czynniki uciążliwe powodują dyskomfort, bóle mięśniowo-szkieletowe, w tym kręgosłupa oraz nadmierne zmęczenie i stres.
Konieczna jest szczegółowa analiza czynników uciążliwych oraz wprowadzenie zmian. Problemy należy zgłosić przełożonemu.