Rada naukowa

Rada Naukowa

Lista przedstawia skład Rady Naukowej wybranej w dniu 8 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Adam LIPOWCZAN

prof. dr hab. Roman BROSZKIEWICZ

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Dariusz PLEBAN, prof. nadzw. CIOP-PIB

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

dr inż. Agnieszka BROCHOCKA

dr Joanna BUGAJSKA

prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI

dr inż. Andrzej DĄBROWSKI

mgr inż. Mariusz DĄBROWSKI

dr Agnieszka GAJEK

prof. dr hab. n. med. Rafał L. GÓRNY

dr hab. inż. Andrzej GRABOWSKI, prof. nadzw. CIOP-PIB

prof. dr hab. Barbara GWOREK

prof. dr hab. Maciej JAROSZ

prof. dr hab. med. Marcin KAMIŃSKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof KĘDZIOR

prof. dr hab. Maria KONARSKA

prof. dr hab. med. Danuta KORADECKA

prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL

prof. dr hab. Jan K. LUDWICKI

dr inż. Katarzyna MAJCHRZYCKA

dr inż. Grzegorz OWCZAREK

prof. dr hab. inż. Zbigniew POPIOŁEK

dr Małgorzata POŚNIAK

dr hab. inż. Danuta ROMAN-LIU, prof. nadzw. CIOP-PIB

dr hab. inż. Dariusz SAWICKI, prof. nadzw. PW

dr hab. Elżbieta A. TRAFNY

prof. dr hab. inż. Stanisław WINCENCIAK

dr hab. inż. Agnieszka WOLSKA, prof. nadzw. CIOP-PIB

dr Lidia ZAPÓR

dr hab. inż. Wiktor Marek ZAWIESKA, prof. nadzw. CIOP-PIB